Direct Mail

Direct mail bevat vaak te veel tekst, spreekt niet aan of bevat een verkeerde aanbieding. Deze 7 tips voorkomen dat uw direct mail ongezien wordt weggegooid…

7 tips voor uw direct mail

1) Weet wie u wat stuurt
Zorg dat u zeker weet dat u de mailing aan de juiste persoon stuurt. Een mail voor ‘Hoofd Opleidingen’ terwijl deze er niet is, is zonde van tijd en geld. Richt u niet tot de directeur als ook de chef van de postkamer kan beslissen over de aankoop of die directeur daarover kan adviseren.

2) Wees direct en to the point
Wanneer u een brief begint met wollige, algemene informatie, dan is de kans groot dat u de lezer na enkele seconden al kwijt bent. Maak uw punt in de eerste twee zinnen van de brief. Dat punt moet uitnodigen om verder te lezen.

Een adres, een datum, een betreft-regel, een aanhef en dan pas de openingszin is écht te veel van het goede!

3) Duidelijkheid
Wilt u iemand overtuigen? Wees dan helder en duidelijk. Zowel over uw motieven (verkopen) als over wat u wilt dat die ander doet (kopen). U krijgt slechts enkele seconden tot hooguit twee minuten de tijd om te vertellen wie u bent en wat u wilt.

4) Benoem de voordelen
Veel verkopers sommen op wat een product of dienst allemaal zo geweldig maakt. Waar het werkelijk om gaat, is: welk probleem lost uw product of dienst op voor  de ontvanger? Benoem dat probleem én uw oplossing. Potentiële klanten willen weten welk voordeel zij behalen wanneer ze uw product of dienst kopen.

Een hulpmiddel: relateer de voordelen aan een kosten- of tijdsbesparing, dat maakt het tastbaar en meetbaar.

5) Personaliseer
De techniek van direct mail is tegenwoordig zo toegankelijk dat er eigenlijk geen excuus meer is om brieven de deur uit te doen die niet gepersonaliseerd zijn. In heel specifieke gevallen zult u voordat u gaat mailen, eerst de juiste contactpersoon moeten achterhalen.

Overdrijf niet met het herhalen van de naam van de contactpersoon in de brieftekst, dat verveelt namelijk, meneer Jansen!

6) Schrijf op een manier die bij u past
Gebruik de stijl die bij u past, zoveel mogelijk zoals u spreekt. Zorg ervoor dat uw teksten authentiek en écht zijn. Herkent u zichzelf als u de kopij van het reclamebureau leest?

Lees uw brieftekst eens hardop, of laat een ander hem hardop voorlezen.

7) Gebruik direct mail ook om leads te genereren
Het doel van uw direct mail is respons oproepen. Sommige producten of diensten lenen zich om via direct mail te verkopen. Maar vaak is daar eerst toch nog een afspraak, een offerte of een telefonisch contact voor nodig. Geef de mogelijkheid om te reageren en laat de respondent de keuze.

Reageren kan via verschillende kanalen. Benoem ze allemaal: e-mail, uw website, de telefoon, een antwoordkaart of een fax. En als u een showroom heeft, zet de deur dan open.

Laat de respondent zelf beslissen over de wijze waarop hij of zij uw bedrijf wil benaderen. Maak het hem of haar gemakkelijk.